top of page

Terms & Conditions

Legal disclaimer

Deze juridische disclaimer is van toepassing op het gebruik van de website van *Ma Cuisine et Moi* ("de Website"). Door de Website te bezoeken, stemt u in met de voorwaarden en bepalingen zoals uiteengezet in deze disclaimer.

1. Informatie en Nauwkeurigheid:
*Ma Cuisine et Moi* streeft ernaar om accurate en actuele informatie te verstrekken op de Website. We kunnen echter niet garanderen dat alle informatie volledig accuraat, actueel of volledig is. *Ma Cuisine et Moi* behoudt zich het recht voor om de inhoud van de Website op elk moment te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

2. Aansprakelijkheid:
*Ma Cuisine et Moi* aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of schade, direct of indirect, die voortvloeit uit het gebruik van de Website of de informatie die daarop wordt verstrekt. Het gebruik van de Website is op eigen risico.

3. Links naar Andere Websites:
De Website kan links naar externe websites bevatten. *Ma Cuisine et Moi* is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enig verlies of schade dat kan voortvloeien uit het gebruik van deze externe websites.

4. Intellectuele Eigendomsrechten:
Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en vormgeving van de Website, inclusief maar niet beperkt tot teksten, afbeeldingen, logo's en andere materialen, zijn eigendom van *Ma Cuisine et Moi* of worden gebruikt met toestemming van de rechthebbenden. Het is niet toegestaan om deze materialen te reproduceren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van *Ma Cuisine et Moi*.

5. Wijzigingen in de Disclaimer:
*Ma Cuisine et Moi* behoudt zich het recht voor om deze disclaimer op elk moment te wijzigen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om regelmatig de disclaimer te controleren op updates.

Door gebruik te maken van de Website gaat u akkoord met deze juridische disclaimer. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, dient u de Website niet te gebruiken. Neem contact met ons op als u vragen heeft over deze disclaimer.

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website van Ma Cuisine et Moi ("de Website"). Door de Website te gebruiken, stemt u in met de onderstaande voorwaarden. Lees deze voorwaarden zorgvuldig door voordat u de Website gebruikt.

1. Gebruiksvoorwaarden:
Door de Website te gebruiken, stemt u ermee in dat u de Website alleen zult gebruiken voor wettige doeleinden en op een manier die geen inbreuk maakt op de rechten van derden of de normale werking van de Website verstoort.

2. Bestellingen:
Bestellingen die via de Website worden geplaatst, zijn onderhevig aan beschikbaarheid en aanvaarding door Ma Cuisine et Moi. Ma Cuisine et Moi behoudt zich het recht voor om bestellingen om welke reden dan ook te weigeren.

3. Prijzen en Betaling:
De prijzen op de Website zijn vermeld in euro's en zijn inclusief btw, tenzij anders vermeld. Betaling kan online worden gedaan via de op de Website vermelde betaalmethoden. Ma Cuisine et Moi behoudt zich het recht voor om prijzen op elk moment te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

4. Annulering en Terugbetaling:
Annulering van bestellingen en terugbetalingen zijn onderworpen aan het annuleringsbeleid van Ma Cuisine et Moi, dat op de Website beschikbaar is gesteld. Neem contact op met Ma Cuisine et Moi voor specifieke vragen over annuleringen en terugbetalingen.

5. Privacy:
Door de Website te gebruiken, stemt u in met het privacybeleid van Ma Cuisine et Moi, zoals vermeld op de Website. Ma Cuisine et Moi zal persoonlijke gegevens behandelen in overeenstemming met het geldende privacybeleid en de wetgeving.

6. Intellectuele Eigendom:
Alle inhoud op de Website, inclusief maar niet beperkt tot teksten, afbeeldingen, logo's en andere materialen, zijn eigendom van Ma Cuisine et Moi of worden gebruikt met toestemming van de rechthebbenden. Het is niet toegestaan om deze materialen te reproduceren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ma Cuisine et Moi.

7. Toepasselijk Recht:
Deze voorwaarden worden beheerst door het Belgische recht. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waarin Ma Cuisine et Moi is gevestigd, bevoegd.

8. Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden:
Ma Cuisine et Moi behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om regelmatig de voorwaarden te controleren op updates.

Door gebruik te maken van de Website gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, dient u de Website niet te gebruiken. Neem contact op met Ma Cuisine et Moi als u vragen heeft over deze algemene voorwaarden.

bottom of page